Zapraszamy do zapoznania się w biurze stowarzyszenia z wstępnie opracowanym dokumentem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM na lata 2023-2027.

Drodzy mieszkańcy, w związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.

Szanowni Państwo, przypominamy, iż jesteśmy w trakcie opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze gmin miejsko – wiejskich: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo oraz gmin wiejskich: Szczecinek i Grzmiąca. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, która miała miejsce podczas konsultacji społecznych zorganizowanych w poszczególnych gminach.

Szanowni Państwo! Jesteśmy już po spotkaniu konsultacyjnym w Gminie Szczecinek, które służyło zebraniu cennych informacji dotyczących przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia POJEZIERZE RAZEM.

Szanowni Państwo! Jesteśmy już po spotkaniu konsultacyjnym w Gminie Biały Bór, które dotyczyło przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia POJEZIERZE RAZEM.

W związku z zakończeniem cyklu spotkań warsztatowych dotyczących budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu na którym podsumujemy wszystkie dotychczasowe ustalenia, pomysły i opinie.

Szanowni Państwo! Jesteśmy już po spotkaniu konsultacyjnym w Gminie Borne Sulinowo, które służyło zebraniu cennych informacji dotyczących przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia POJEZIERZE RAZEM.

Szanowni Państwo! Jesteśmy już po spotkaniu konsultacyjnym w Gminie Barwice, które dotyczyło przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia POJEZIERZE RAZEM.

Szanowni Państwo! Jesteśmy już po spotkaniu konsultacyjnym w Gminie Grzmiąca, które służyło zebraniu cennych informacji dotyczących przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia POJEZIERZE RAZEM.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o zakończeniu konsultacji społecznych, które odbyły się w gminach: Szczecinek, Barwice, Grzmiąca, Borne Sulinowo oraz Biały Bór. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia POJEZIERZE RAZEM serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem:

(drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020.