Zapraszamy do zapoznania się w biurze stowarzyszenia z wstępnie opracowanym dokumentem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM na lata 2023-2027.

Czekamy na Państwa opinie i uwagi do 18 maja 2023 r. do godz. 16.00. Pracownicy biura LGD pozostają do Państwa dyspozycji.

Dziękujemy za wszystkie uwagi wnoszone w trakcie całego procesu konsultacyjnego w tym podczas spotkań konsultacyjnych i spotkań Grupy Roboczej ds. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.