W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia POJEZIERZE RAZEM serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.

Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o narzędzia diagnozy i tworzenia strategii. Spotkania posłużą ocenie naszego potencjału oraz diagnozie potrzeb. Mieszkańcy poszczególnych gmin będą mieli okazję przedstawić swoje opinie, pomysły oraz pomóc w określeniu kierunków rozwoju obszaru. Podczas konsultacji zostanie przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Każdy głos jest niezwykle istotny. Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców Gmin. Liczymy na Państwa zaangażowanie.

Program konsultacji:

- otwarcie konsultacji oraz przywitanie przybyłych mieszkańców,

- przedstawienie efektów dotychczasowej działalności LGD (dobre praktyki) i przybliżenie zakresu działania Stowarzyszenia,

- diagnoza problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów,

- analiza SWOT (mocne i słabe strony),

- cele Lokalnej Strategii Rozwoju,

- dyskusja i podsumowanie.

 

Harmonogram spotkań: 

Gmina

Data

Godzina

Miejsce

Biały Bór

19.07.2022

13:00 – 16:00

Urząd Miejski Biały Bór

ul. Słupska 10

Sala konferencyjna

Barwice

20.07.2022

12:00 – 15:00

Urząd Miejski w Barwicach

ul. Zwycięzców 22

Sala posiedzeń

Grzmiąca

21.07.2022

14:00 – 17:00

Urząd Gminy Grzmiąca

ul. 1 Maja 7

Sala narad

Borne Sulinowo

25.07.2022

12:00 – 15:00

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Al. Niepodległości 6

Sala narad (I piętro)

Szczecinek

28.07.2022

13:00 – 16:00

Urząd Gminy Szczecinek

ul. Pilska 3

Sala konferencyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM