Obszar działaniaStowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
POJEZIERZE RAZEM78-400 Szczecinek
ul 28 Lutego 16, pok. 3
tel. 94 3729263
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wczoraj, we czwartek, 25 maja 2017 r. o godz.: 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku przy ulicy Mickiewicza 2 odbyło się szkolenie dotyczące Programu SPOŁECZNIK, na które Przedstawicieli grup nieformalnych, jak też i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Szczecineckiego zaprosili: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Lis.

24 maja b.r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku w sali konferencyjnej nr 202 im. Józefa Macichowskiego odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM. Przewodniczącym obrad Walnego Zebrania Członków jednogłośnie wybrano Prezesa Zarządu Pawła Mikołajewskiego.

Szanowni Państwo, dziś nasz kolejny wnioskodawca podpisał umowę o przyznaniu pomocy. Szczęśliwą Beneficjentką jest Pani Marta Czuszel, która złożyła w Naszej LGD wniosek w ramach naboru 1/2016 dotyczącego podejmowania/zakładania działalności gospodarczej na operację zatytułowaną „Sklep internetowy jako forma prowadzenia przedsiębiorstwa z terenów obszarów wiejskich”.

Miło nam poinformować Państwa, że doszło do podpisania kolejnej umowy w ramach Naszej Lokalnej Grupy Działania. Jest to już siódma tego typu umowa. Dzisiaj, tj. w środę 24 maja 2017 rok na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Beneficjent Programu Operacyjnego PROW na lata 2014-2020 Pan Andrzej Turczyn podpisał umowę na dofinansowanie projektu złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM w ramach konkursu nr 1/2016 w zakresie podejmowania/zakładania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza na szkolenie połączone z warsztatami, dotyczące wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W trakcie spotkania zostanie szczegółowo omówiony sposób wypełniania wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Wczoraj, 17 maja 2017 r. (środa) w Centrum Konferencyjnym "ZAMEK" w Szczecinku odbyła się Konferencja z panelem dyskusyjnym na temat współpracy NGO – JST i instytucji rządowych.

Zaproszenie na konferencję dotyczącą Programu SPOŁECZNIK, która odbędzie się 25 maja br. w CEEiRJ w Szczecinku.

> Czytaj więcej...

W poniedziałek 15 maja 2017 roku w Sali nr 202 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ulicy 28-go Lutego 16 miało miejsce szklenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM. Przedmiotowe szkolenie informacyjne zostało zorganizowane przez LGD POJEZIERZE RAZEM w związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach konkursu nr 2/2017 dotyczącego operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce „nabory wniosków” znajdą Państwo ogłoszenie nr 1/2017/OW dotyczące planowanej operacji własnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w ramach międzynarodowego projektu współpracy o nazwie Młodzieżowa Akademia Komunikacji zorganizowało, wspólnie z innymi lokalnymi grupami działania, konkurs „Mam talent dziennikarski”. W projekcie współpracy uczestniczyć będzie łącznie 129 osób.

W dniu 11 maja 2017 roku, w Szczecinie w Sali narad Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego miała uroczystość podpisania pierwszych umów w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2014-2020 w zakresie inicjatywy LEADER w wyniku rozpatrzenie procedury oceny i weryfikacji naboru wniosków o przyznanie pomocy ogłoszonego przez Naszą Lokalną Grupę Działania POJEZIERZE RAZEM ze Szczecinka.

W minioną środę, dnia 10 maja 2017r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - CIW w Łobzie miało miejsce spotkanie przedstawicieli siedmiu lokalnych grup działania z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem obrad było omówienie założeń i szans realizacji regionalnego projektu współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w zakresie inicjatywy LEADER wdrażanej poprzez Program Operacyjny PROW na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce „Nabory wniosków” znajdą Państwo ewidencje wniosków o powierzenie grantów złożonych w biurze LGD POJEZIERZE RAZEM w ramach naborów:

Na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia; Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 24 maja 2017 r. (środa) o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku, sala konferencyjna nr 202 im. Józefa Macichowskiego. W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie ustala się II termin na godzinę 13:15 tego samego dnia.

1 maja 2017 r. na całym Pomorzu Zachodnim wystartował Program Społecznik!

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM niniejszym informuje, że wczoraj w dniu 26 kwietnia 2017r. (środa) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ulicy Żymierskiego nr 10 odbyło się posiedzenie Rady LGD POJEZIERZE RAZEM, czyli Organu Decyzyjnego Stowarzyszenia.

Dnia 26 kwietnia 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbyło się szkolenie dla członków Rady LGD oraz pracowników Biura LGD POJEZIERZE RAZEM.

Wczoraj, we wtorek, dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00, w Szczecinie, przy ulicy Starzyńskiego 3-4, III piętro pokój nr 318 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej miało miejsce pierwsze zebranie i posiedzenie Federacji LGD Pomorza Zachodniego.

W związku z dużym zainteresowaniem doradztwem w sprawie wypełniania wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 informujemy, że interesanci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu.

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce „Nabory wniosków” znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach konkursu 2/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

> Czytaj więcej...

Fundacja im. S. Karłowskiego w Juchowie otrzyma ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ponad 6 mln złotych dofinansowania do budowy i wyposażenia zakładu aktywności zawodowej.