Obszar działaniaStowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
POJEZIERZE RAZEM78-400 Szczecinek
ul. Warcisława IV 16, pok. 3
tel. 94 3729263
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14 lipca 2018r. , w minioną sobotę, w miejscowości Omulna odbył sie XVIII Turniej Sołectw Gminy Wiejskiej Szczecinek. Turniej ten, turniej o Puchar Wójta Gminy Szczecinek Ryszarda Jasionasa, a w tym roku i o nagrodę Prezesa LGD POJEZIERZE RAZEM Pawła Mikołajewskiego, zgodnie z przyjetym Regulamninem odbywa sie na terenie Sołectwa, które zwyciężyło w poprzednim roku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM niniejszym uprzejmie informuje, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy za numerem konkursu: 4/2018 w zakresie – Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej; w terminie wymaganym tj. od dnia 18.06.2018r. do 02.07.2018r. wpłynęło do biura LGD 6 wniosków.

Burmistrz Białego Boru Pawel Mikołajewski oraz Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji zaprasza na IMIENINY BIAŁEGO BORU - 28 lipca (sobota).

> Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje, że w dniu 10 lipca 2018r. (wtorek) w Sali Plenarnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Szczecinie przy ulicy Wyszyńskiego 30, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji przez siedem (7) Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Zachodniopomorskiego Projektu Współpracy o akronimie „SAS”, czyli powstania tzw. Stref Aktywności Społecznej.

Fotorelacja z IV Szczecineckiego Spotkania z Folklorem.

Wójt Gminy Szczecinek serdecznie zaprasza na Dożynki Gminne 2018, które odbędą się 8 września 2018 r. w Marcelinie.

> Czytaj więcej...

Konkurs grantowy Eurocash na 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

> Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Szczecinku wspólnie z Urzędem Gminy Grzmiąca organizują, 22 września 2018 r., w Grzmiącej, Dożynki Powiatowo-Gminne połączone z wystawą rolniczo-ogrodniczo-gospodarczą oraz licznymi konkursami, wspólną zabawą, a także prezentacją: gmin i instytucji rolniczych.

> Czytaj więcej...

Uwaga! Szanowni Państwo, w dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, udostępniane będą (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) na stronie LGD POJEZIERZE RAZEM.

 

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce „Nabory wniosków” pojawiły się kolejne ogłoszenia.

 

Szanowni Państwo, wyniki naboru Wniosków o Przyznanie Pomocy numer 1/2018 są już dostępne w zakładce „Nabory Wniosków PROW”.

 

W środę 13 czerwca w Starostwie Powiatowym w Szczecinku odbyło się szkolenie informacyjne w związku z ogłoszonym naborem nr 4/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Nabór wniosków odbywa się w dniach 18.06-02.07.2018r.

We wtorek, 12 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Szczecinku odbyło się spotkanie informacyjne w związku z trwającym naborem wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, który potrwa do 30 czerwca.

LGD POJEZIERZE RAZEM uprzejmie informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy za numerem 1/2018 złożono łącznie 9 wniosków.

LGD POJEZIERZE RAZEM informuje, że w dniu 06 czerwca 2018 roku (środa) w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło się Walne Zebranie Członków Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego.

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020; dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od dnia 18.01.2017 r.

Szanowni Państwo, od 30.05.2018 r. obowiązuje nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wersje elektroniczne znajdują się na stronie: http://www.prow.wzp.pl/poddzialanie-192/nowy-wzor-formularza-umowy-o-przyznaniu-pomocy-w-ramach-poddzialania-192-podejmowanie-dzialalnosci