Lokalne Grupy Działania z województwa zachodniopomorskiego realizują inicjatywę mającą na celu rozwój obiektów infrastruktury na obszarach wiejskich.