Wielkanoc 2019

W dniu 16 kwietnia br. o godzinie 10:30 w sali 402 Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbyło się szkolenie dotyczące wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonych konkursów nr 1/2019 i nr 2/2019.

W dniu 27.03.2019 r. w sali 309 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przedstawiciele Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM i kolejni beneficjenci podpisali umowy, dotyczące przyznanych środków finansowych w ramach projektu grantowego.

Na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia; Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku, sala konferencyjna nr 402. W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie ustala się II termin na godzinę 12:15 tego samego dnia.

W dniu 2 kwietnia bieżącego roku w sali konferencyjnej obiektu Olimp III przy ulicy Kasprowicza 15 w Kołobrzegu odbyło się spotkanie pracowników biur Lokalnych Grup Działania i Rybackich Lokalnych Grup Działania z terenu województwa zachodniopomorskiego, zorganizowane przez Federację LGD Pomorza Zachodniego przy współudziale SRLGD ,,Morze i Parsęta’’.

W dniu 27.03.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku doszło do podpisania umowy, którą ze strony LGD POJEZIERZE RAZEM parafowali Pan Krzysztof Lis – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Pan Ryszard Jasionas – Sekretarz Stowarzyszenia, a ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa – Wicemarszałek.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W dniu 26.03.2019 r. Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM (główny organizator) w porozumieniu z OŚRODKIEM WSPARCIA EKONOMII SPOOŁECZNEJ w regionie szczecineckim zorganizowała ,,Targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami’’. Targi te odbyły się w obiektach należących do Fundacji im. St. Karłowskiego.

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce „Nabory wniosków” pojawiły się kolejne ogłoszenia dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie doszło do podpisania umowy przez LGD POJEZIERZE RAZEM na projekt grantowy nr 7/2018/G w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt: ,,Działania kształtujące postawy przedsiębiorcze, proekologiczne i innowacyjne na terenie działania LGD POJEZIERZE RAZEM’’.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie zapraszają na finał wojewódzki XIX EDYCJI KONKURSU NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO-SMAKI REGIONÓW 11 maja 2019 r.

> Czytaj więcej...

W dniu 28.02.2019 r. o godzinie 9.00 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku zostały podpisane przez LGD POJEZIERZE RAZEM dwie umowy na powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność’’, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W środę 20 lutego 2019 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się spotkanie, podczas którego beneficjenci LGD POJEZIERZE RAZEM zaprezentowali swoje projekty, realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.