Obszar działaniaStowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
POJEZIERZE RAZEM78-400 Szczecinek
ul. Warcisława IV 16, pok. 101 
tel. 94 3729263
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiło się ogłoszenie o naborze 3/2020 w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

 

W okresie od 29 września do 07 października br. przeprowadzone zostały szkolenia z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów wymaganych w ramach naborów 1/2020 oraz 2/2020.

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

Europejski Korpus Solidarności otwiera się na działania lokalne. W ramach Programu możliwe są Projekty Solidarności - Działania na rzecz społeczności lokalnej (ang. solidarity projects) to działania realizowane w kraju zainicjowane, opracowane i wdrażane samodzielnie przez młodych ludzi przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany w społeczności lokalnej.

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o uruchomieniu zawieszonego dotychczas II naboru wniosków w ramach Programu Społecznik 2019-2021 na rok 2020. Planowany nabór rozpocznie się 19 sierpnia br. i będzie obejmował jedynie I filar – Mikrodotacje (bez II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie).

W dniu 21 lipca br. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku w sali 309 przedstawiciele Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM podpisali umowy z Beneficjentami, dotyczące przyznania środków finansowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

> Czytaj więcej...

Ruszył nabór ofert w ramach "Grantów Strażackich", na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP.

We wtorek, 30 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM. Było to zebranie poświęcone przede wszystkim podsumowaniu działań Stowarzyszenia w 2019 roku. Zebrani zapoznani zostali ze sprawozdaniami z działalności Stowarzyszenia, Zarządu, Rady oraz sprawozdaniem finansowym.

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce „Nabory wniosków” pojawiły się kolejne ogłoszenia dotyczące naboru Wniosków o Przyznanie Pomocy (WoPP) w zakresie realizacji operacji własnej o zakresie tematycznym operacji „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz Zachowanie dziedzictwa lokalnego” (Konkurs 1/OW/2020) oraz realizacji operacji własnej o zakresie tematycznym „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” (Konkurs 2/OW/2020). Serdecznie zapraszamy!

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM jako ośrodek Działaj Lokalnie ma zaszczyt przedstawić wykaz projektów wybranych w nowej edycji Działaj Lokalnie na posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2020. Celem tegorocznego naboru jest walka z epidemią COVID-19 i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w roku 2020 w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Od dnia 19 czerwca br. można korzystać z nowopowstałego skateparku wykonanego w ramach umowy na realizację projektu pn. „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez przebudowę placu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze na skatepark” podpisanej w ramach Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM, poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W dniu 18 czerwca br. podpisano kolejną umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” informuje, że z dniem 12 czerwca br. następuje wznowienie realizacji projektu pn. „Bezpieczny Powiat Szczecinecki - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego”.

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM informuje, że dnia 1 czerwca o godz. 10:00 rusza nabór w Programie Społecznik na Ratunek.