Zarząd LGD POJEZIERZE RAZEM

1. Paweł Mikołajewski - Prezes

2. Krzysztof Lis - Wiceprezes

3. Tadeusz Hajkowicz - Wiceprezes

4. Zenon Maksalon - Skarbnik

5. Ryszard Jasionas - Sekretarz

6. Renata Pietkiewicz – Chmyłkowska - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna LGD POJEZIERZE RAZEM

1. Wojciech Więckowski - Przewodniczący

2. Przemysław Kuchenbeker - Wiceprzewodniczący

3. Michał Byszkin - Sekretarz

 

Rada LGD POJEZIERZE RAZEM – Organ decyzyjny LGD

1. Arkadiusz Malarski - Przewodniczący, Gmina Borne Sulinowo, Sektor społeczny

2. Jan Rudnikowicz - Wiceprzewodniczący, Gmina Barwice, Sektor publiczny

3. Joanna Kowalczyk - Sekretarz, Gmina Szczecinek, Mieszkaniec obszaru LSR

4. Agnieszka Chwiałkowska - Członek, Gmina Borne Sulinowo, Sektor publiczny

5. Grażyna Waryan - Członek, Gmina Borne Sulinowo, Sektor społeczny

6. Rafał Broda - Członek, Gmina Szczecinek, Sektor gospodarczy

7. Piotr Olejniczak - Członek, Gmina Barwice, Sektor gospodarczy

8. Wioletta Zaborska - Członek, Gmina Biały Bór, Sektor społeczny

9. Ruta Kowalska - Członek, Gmina Biały Bór, Mieszkaniec obszaru LSR

10. Kamil Szoć - Członek, Gmina Grzmiąca, Mieszkaniec obszaru LSR

11. Anna Makowska - Członek, Gmina Grzmiąca, Sektor gospodarczy

 

Instytucja Męża Zaufania LGD

1. Agnieszka Kołodziejczak

2.  Robert Zabuski

3. Andrzej Urban

 

Komitet Założycielski Stowarzyszenia

1. Joanna Grosicka

2. Dariusz Siubdzia

3. Robert Zabuski