Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W konkursie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

O dotacje mogą ubiegać się:

– organizacje pozarządowe,

– stowarzyszenia zwykłe,

– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,

– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,

– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie).

W konkursie mogą wziąć udział te wyżej wymienione organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

1) mają siedzibę w gminach: Barwice, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek – gmina wiejska, Szczecinek – gmina miejska.

2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Termin składania wniosków: 30 maja - 30 czerwca 2018 r.

Pula grantów: ok. 29.700 zł.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną, poprzez generator wniosków dostępny pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu, zapraszamy również do kontaktu z biurem LGD.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!