W dniach 1, 2, 8 i 9 października 2020 r. odbyły się warsztaty pt. ,,Wyplatać każdy może’’, którego realizatorem jest Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie.

Projekt miał na celu stworzenie seniorom okazji do rozwoju osobistego oraz kontaktu z innymi ludźmi co jest niezwykle istotne podczas trudnego okresu izolacji. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały cztery spotkania warsztatowe, obejmujące trzy bloki tematyczne, podczas których seniorzy mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat wikliny, zasad jej pozyskiwania oraz etapów obróbki. Ponadto wykonali proste formy wikliniarskie: kwiaty, kule, doniczki, koszyczki.

W warsztatach udział wzięło 20 osób.

Małe projekty stwarzają szansę do pokazania i promowania wolontariatu jak również wzmacniają więzi wewnątrz pokoleniowe, dają możliwość do wykazania się kreatywnością, wzmacniają poczucie własnej wartości uczestników projektu i organizatorów.

Odbiorcami projektu byli słuchacze Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie. To miejsce gdzie starsi, ale zawsze młodzi duchem Seniorzy przychodzą na zajęcia nie tylko zdobywać wiedzę, lecz również, a może przede wszystkim - integrować się, poznawać rówieśników, zawierać przyjaźnie, wymieniać się doświadczeniami, wspierać i dobrze się ze sobą bawić.

Partnerzy w realizacji projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie.

Wykorzystana dotacja 4400 PLN