W dniu 21 lipca br. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku w sali 309 przedstawiciele Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM podpisali umowy z Beneficjentami, dotyczące przyznania środków finansowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.

Ze strony Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM umowy parafowali Pan Paweł Mikołajewski - Prezes Stowarzyszenia i Pan Krzysztof Lis - Wiceprezes Stowarzyszenia.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Realizatorem programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

W tegorocznym konkursie wspierane są projekty, których celem jest przede wszystkim walka z epidemią COVID-19 lub projekty, które inicjują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np.: edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby wspomóc ich społeczność w walce z epidemią.

Do realizacji wybrano sześć projektów na łączną kwotę 30 070,00 zł.

Pierwszym Beneficjentem jest Stowarzyszenie Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie realizujące projekt pt. „Wyplatać każdy może”. Poczucie osamotnienia i przymusowa izolacja jest przyczyną wielu problemów psychicznych – zwłaszcza podczas pandemii COVID-19, a seniorzy mają utrudniony kontakt z innymi ludźmi. Projekt ten polega na tworzeniu szansy na rozwój osobisty, promocji wolontariatu i pozyskiwaniu sponsorów do działań na rzecz lokalnej społeczności. Projekt składa się z czterech warsztatów obejmujących trzy bloki tematyczne, w ramach których seniorzy będą mieli okazję dowiedzieć się wszystkiego na temat wikliny, poznać zasady pozyskiwania i etapy obróbki wikliny, wykonać proste formy wikliniarskie. Kwota wsparcia z umowy w ramach tej operacji 4 400,00 złotych.

Drugim Beneficjentem jest Stowarzyszenie Be Happy z Bornego Sulinowa. Projekt nosi nazwę „Tanecznym krokiem – nauka podstawowych kroków, zabawa z Zumbą”. Jest on swojego rodzaju kontynuacją zadania z 2019 roku lecz w formie bezpiecznej ze względu na COVID-19. Zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć Zumba, warsztatów tanecznych dla mieszkańców gminy Borne Sulinowo na świeżym powietrzu oraz online. Dzięki temu projekt będzie mógł dotrzeć do większej ilości chętnych osób, które przez obostrzenia nie mogą wziąć udziału w zajęciach lub zmuszeni są do izolacji. Kwota wsparcia z umowy w ramach tej operacji 4 470,00 złotych.

Trzecim Beneficjentem jest Stowarzyszenie Nasza Gmina z Dalęcina. Projekt pt. „Chlebem pachnące” jest odpowiedzią na sytuację kryzysową. Projekt polega na działaniach promujących pieczenie chleba na zakwasie wg tradycyjnych przepisów i innych wypieków. Zakłada również nagranie warsztatów oraz ich emisja w Internecie. Ze względu na szczególny czas, wsparcie w sytuacji kryzysowej oraz integracja mieszkańców wydaje się być jedyną metodą na powrót do „normalności”. W ramach projektu zakupiony będzie opalany drewnem piec do pieczenia chleba oraz produkty spożywcze niezbędne do pieczenia chleba. Kwota wsparcia z umowy w ramach tej operacji 3 700,00 złotych.

Kolejnym Beneficjentem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych z Barwic. Projekt nosi nazwę ’’Cudze chwalicie, swego nie znacie – Barwice i okolice’’. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców w trakcie pandemii COVID-19 jak również przywrócenie pamięci o regionie oraz zwiększenie wiedzy o ciekawostkach historycznych, przyrodniczych, kulturowych gminy Barwice. Polega on na gromadzeniu wszelkich informacji w postaci dokumentacji fotograficznej o tematyce przyrodniczo-historyczno-kulturowej regionu Barwice, udostępnianiu ich w mediach społecznościowych FB i Instagram, publikacjach w wersji papierowej (biuletyny, pocztówki), organizowaniu wystawy retrospektywno-zbiorczej, założenie profili na FB i Instagramie ’’Cudze chwalicie, swego nie znacie – Barwice i okolice’’, wydanie biuletynów, pocztówek oraz organizacji wystawy zdjęć w izbie Muzealnej w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach. Kwota wsparcia z umowy w ramach tej operacji 6 000,00 złotych.

Następnym Beneficjentem jest Miejska biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie działająca w imieniu grupy nieformalnej Ocalić od zapomnienia. Projekt pt. „Interview z historią z tle” przewiduje przeprowadzenie 10 wywiadów wykorzystujących zestaw tych samych pytań skierowanych do wybranych mieszkańców miasta w celu upamiętniania 27 rocznicy miasta i 30-lecia samorządu terytorialnego. Ma na celu pokazanie w ciekawy sposób życia i typowych dla danego regionu tradycji kulturowych pytanych osób, co pozwoli na docenienie historii ich losów, a także na myślenie z większą świadomością o znaczeniu tego miejsca jak o swojej małej ojczyźnie oraz wpływie pozytywnie na integrację społeczną tak różnorodnego społeczeństwa, jakim są mieszkańcy Bornego Sulinowa. Pojedyncze nagrania zostaną zmontowane w całość, tworząc film reportażowy. Kwota wsparcia z umowy w ramach tej operacji 6 000,00 złotych.

Ostatnim Beneficjentem tej edycji Działaj Lokalnie jest Stowarzyszenie Lux Verbis z Wojnowa. Projekt nosi nazwę „Wsparcie lokalnych przedsiębiorców w czasie spowolnienia spowodowanego pandemią poprzez zapraszanie”. Ze względu na pandemię COVID-19 i przejście większości usług do Internetu projekt polega na nagraniu i emisji krótkich filmików, kompilacji, na których pokazani będą np. właściciele salonu kosmetycznego, lub sklepu na tle jego lokalu z hasłem „Czekamy na Was”. Tych kompilacji powstanie około 50, zostają one połączone w kilkunastosekundowe filmiki. Filmiki będą dostępne za pośrednictwem lokalnych mediów, a także w serwisach społecznościowych. Kwota wsparcia z umowy w ramach tej operacji 5 500,00 złotych.

LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie gratuluje Beneficjentom i życzy powodzenia w realizacji projektów.

Poniżej fotorelacja z podpisania umów.