W dniu 16 kwietnia br. o godzinie 10:30 w sali 402 Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonych konkursów nr 1/2019 i nr 2/2019.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń dotyczących konkursu nr 1/2019 i nr 2/2019 zamieszczonych na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w szkoleniu. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać do dnia 12 kwietnia br. do godz. 15:00 telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD POJEZIERZE RAZEM w godzinach jego pracy.

Tekst: Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM