W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Zachodniopomorski Rolnik Roku”, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie wyróżniających się kandydatur, zgodnie z zapisami Regulaminu. W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia oraz inne osoby prawne prowadzące przez okres co najmniej 2 lat działalność rolniczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs prowadzony jest w sześciu kategoriach:

a) produkcja roślinna,

b) produkcja zwierzęca,

c) produkcja ekologiczna,

d) działy specjalne produkcji rolniczej,

e) pszczelarstwo,

f) hodowla ryb.

Jest to pierwszy tego typu konkurs w województwie zachodniopomorskim, a jego ideą jest wyłonienie i promowanie najlepszych w swojej dziedzinie. Przewidziana pula nagród w konkursie to aż 60 000 zł. Laureaci konkursu, w każdej z sześciu wymienionych wyżej kategorii, otrzymają tytuł „Zachodniopomorskiego Rolnika Roku” oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł.

Termin składania wniosków upływa z dniem 29 marca 2019 roku.

Jednocześnie informuję, że Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie www.rolnikroku.wzp.pl.