W dniu 2 kwietnia bieżącego roku w sali konferencyjnej obiektu Olimp III przy ulicy Kasprowicza 15 w Kołobrzegu odbyło się spotkanie pracowników biur Lokalnych Grup Działania i Rybackich Lokalnych Grup Działania z terenu województwa zachodniopomorskiego, zorganizowane przez Federację LGD Pomorza Zachodniego przy współudziale SRLGD ,,Morze i Parsęta’’.

W wydarzeniu z udziałem pracowników LGD i RLGD uczestniczyli również: Pani Damiana Nowak - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pan Artur Przybylski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lokalną Grupę Działania POJEZIERZE RAZEM reprezentowali: Dariusz Siubdzia, dyrektor biura LGD, Katarzyna Zabuska i Anna Markiewicz.

W trakcie spotkania dokonano prezentacji pracowników poszczególnych biur LGD i RLGD działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przedstawiono informacje o zrealizowanych projektach z zakresu wdrażania LSR i dalszych planach na 2019 rok. Omówiono również plany działania w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz kwestie dotyczące perspektyw finansowych na lata 2021 - 2027. Spotkanie to służyło również wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy Grupami.

Wydarzenie urozmaiciła prezentacja na temat produktów tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego, przygotowana i wygłoszona przez Panią Agnieszkę Kołodziej - głównego specjalistę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Biuro LGD POJEZIOERZE RAZEM