W środę 20 lutego 2019 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się spotkanie, podczas którego beneficjenci LGD POJEZIERZE RAZEM zaprezentowali swoje projekty, realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.

DZIAŁAJ LOKALNIE wiąże się z integracją lokalnej społeczności, otwarciem się na ludzi, miło spędzonym czasem oraz udowodnienie, że w każdym człowieku drzemią duże pokłady możliwości. Były to główne cele jakie postawili sobie członkowie stowarzyszeń realizujących różne i niezwykle ciekawe projekty w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Ośrodkiem „Działaj Lokalnie” na terenie Powiatu Szczecineckiego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.

Pierwsze umowy na realizację poszczególnych projektów podpisano w lipcu ubiegłego roku. Wówczas środki w łącznej kwocie 20 078,33 zł na realizacje swoich pomysłów pozyskało pięć stowarzyszeń. Dwa miesiące później parafowano następne umowy w ramach uzupełniającego naboru wniosków. Trzy kolejne stowarzyszania otrzymały wsparcie w wysokości 9730,00 zł.

Wszystkich obecnych serdecznie przywitał prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM Pan Paweł Mikołajewski. W wydarzeniu uczestniczył także zastępca prezesa, starosta Krzysztof Lis, burmistrz Barwic Mariusz Kieling, dyrektor LGD Dariusz Siubdzia oraz koordynator programu Działaj Lokalnie Marlena Pianowska.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie” zrealizowano następujące projekty:

Nabór uzupełniający

1. Stowarzyszenie Przyjaźń bez granic otrzymało dofinansowanie w kwocie 4500,00 zł na realizację projektu pn. „Muzyka korzeni”. Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów oraz prelekcji na temat tytułowej muzyki korzeni – muzyki pochodzenia, oraz historii okolicznych miejscowości. Projekt zwieńczył Festiwal, podczas którego swoją twórczość zaprezentują zaproszone zespoły ludowe.

2. Stowarzyszenie Sobieski na 5-tkę podpisało umowę na realizację projektu pn. „Zdrowy Ty!”. Wartość przyznanej pomocy to 2700,00 zł, które przeznaczono na przeprowadzenie trzech spotkań, podczas których odbyła się projekcja tematycznego filmu, rodzinne rozgrywki w piłkarzyki i inne gry planszowe oraz zajęcia sportowe połączone z warsztatami produkcji domowych kosmetyków oraz zdrowej żywności.

3. Stowarzyszenie Silnowo 2020 zostało wsparte kwotą 2530,00 zł na realizację projektu pn. „Magia Świąt - warsztaty tworzenia ozdób świątecznych i Jarmark Bożonarodzeniowy”. Podczas cyklu warsztatów uczestnicy poznali tajniki tworzenia dekoracji bożonarodzeniowych za pomocą różnych technik, m.in. decoupage, z wykorzystaniem gipsu, filcu czy papierowej wikliny.

Nabór podstawowy

1. Stowarzyszenie Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie podpisało umowę opiewającą na kwotę 5425,00 zł dotyczącą projektu „Człowiek pragnie wzbogacić swoje życie. – warsztaty”, w ramach którego zrealizowano cykl warsztatów artystycznych podczas których seniorzy oraz młodzież mieli możliwość poznania technik malarskich. Powstałe prace można było podziwiać podczas wystawy wieńczącej inicjatywę.

2. Stowarzyszenie Nasza Gmina, podpisało umowę na realizację projektu „Wielkie szycie w małym Dalęcinie”. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu warsztatów krawieckich, podczas których powstały flagi dla wszystkich mieszkańców Dalęcina. Dzięki wsparciu w wysokości 2403,33 zł zakupiono sprzęt oraz materiały niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych otrzymało dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł na realizację projektu: „Wyjdź z domu. Przeżyj. Poczuj. Wariacje - animacje". Projekt zakładał przeprowadzenie spotkań podczas których osoby dorosłe poznały tajniki animacji, które następnie wykorzystywały we wspólnej zabawie z dziećmi i młodzieżą.

4. Babski Klub Optymistek 40 + we współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie zrealizował projekt „Zdrowy styl życia” zakładający przeprowadzenie piętnastu spotkań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia. W spotkaniach uczestniczyli goście posiadający wiedzę w omawianej tematyce, np. dietetyk, kucharz itp. Wartość przyznanej pomocy to 6000,00 zł.

5. Stowarzyszenie Kulturalne Folklor otrzymało 1250,00 zł na realizację projektu „Warsztaty muzyki ludowej”. W ramach projektu odbyły się warsztaty wokalno-instrumentalne, podczas których seniorzy mieli możliwość przekazania swoich muzycznych wspomnień.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM