Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) w biurze LGD POJEZIERZE RAZEM pok. 101 Starostwa Powiatowego w Szczecinku (ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek) o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie organu decyzyjnego Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM – Rady LGD.

Porządek obrad Rady LGD w dniu 25-02-2019 r.:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Spisanie listy obecności;

3. Stwierdzenie quorum obrad Rady LGD;

4. Wybory komisji skrutacyjnej;

5. Wypełnienie rejestru interesów oraz stosownych deklaracji, a także oświadczeń o poufności i bezstronności;

6. Powołanie co najmniej 6 osobowych zespołów do oceny wniosków;

7. Rozpatrzenie wniosków złożonych w konkursie nr 3/2018/G, który dotyczył zakresu tematycznego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

8. Ocena ww. wniosków;

9. Zliczenie punktów;

10. Utworzenie list rankingowych;

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list rankingowych;

12. Wolne wnioski;

13. Zapytanie członków Rady LGD;

14. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM