W dniu 28.02.2019 r. o godzinie 9.00 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku zostały podpisane przez LGD POJEZIERZE RAZEM dwie umowy na powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność’’, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

I umowę podpisało Stowarzyszenie Borneńskie Wrzosy

Tytuł projektu: ,,Kaziuki na wesoło’’ w Bornem Sulinowie.

Zadanie będzie realizowane w ramach trzech wydarzeń tematycznych:

1. Festyn ,,Kaziuki na wesoło’’

2. Przegląd Piosenki Kresowej ,, Kaziuki na wesoło’’

3. Przegląd Kapel ,,Kaziuki na wesoło’’

Do projektu zakupione zostaną stroje dla członków zespołu Borneńskie Wrzosy. Projekt zakłada również degustację tradycyjnych wileńskich potraw, a wszystkie imprezy z tego projektu organizowane będą w 2019 roku.

Zaplanowane zadanie ma na celu oddanie charakteru tradycyjnie odbywającego się od czterdziestu lat jarmarku odpustowego w Wilnie. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Bornego Sulinowa oraz turyści przebywający w Bornem Sulinowie

Kwota dofinansowania: 23 810,00 zł.

II umowę podpisała Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Bornego Sulinowa

Tytuł projektu: ,,W Bornem Sulinowie będzie bezpiecznie’’.

W ramach zadania zostanie przeprowadzone Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 50 osób, zakupiony zostanie profesjonalny zestaw szkoleniowy i ratowniczy oraz zorganizowany pokaz pierwszej pomocy.

Szkolenie i pokazy odbędą się w 2019 roku.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Bornego Sulinowa oraz turyści przebywający w Bornem Sulinowie.

Kwota dofinansowania: 46 640,00 zł.

Umowy ze strony LGD POJEZIERZE RAZEM parafowali Pan Paweł Mikołajewski – Prezes Stowarzyszenia oraz Pan Krzysztof Lis – Wiceprezes Stowarzyszenia.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM