Informujemy, że dnia 23 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000563877, grupa otrzymała również numer NIP 6731899308 i REGON 361845060.

LGD POJEZIERZE RAZEM