Dnia 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbyło się Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM. W zebraniu udział wzięło 48 członków założycieli, którzy reprezentowali sektory tj. publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkaniec obszaru. Nowa grupa ubiegać się będzie o finansowanie w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 z funduszu PROW.

W toku obrad przyjęto następujące uchwały:

- 1/2015 o powołaniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

- 2/2015 o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

- 3/2015 o wyborze Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

- 4/2015 o wyborze Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

- 5/2015 o wyborze członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

- 6/2015 o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Skład Komitetu Założycielskiego:

1.       Joanna Grosicka

2.       Robert Zabuski

3.       Dariusz Siubdzia

Decyzją zgromadzonych założycieli Prezesem Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM został p. Paweł Mikołajewski.

 

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby:

1.       Krzysztof Lis – Wiceprezes

2.       Adam Kośmider – Wiceprezes

3.       Jacek Kurzejewski – Skarbnik

4.       Ryszard Jasionas – Sekretarz

5.       Renata Pietkiewicz – Chmyłkowska – Członek Zarządu

6.       Zenon Maksalon – Członek Zarządu

 

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

1.       Aleksandra Lachowska – Przewodnicząca

2.       Przemysław Kuchenbeker – Wiceprzewodniczący

3.       Agnieszka Kołodziejczak – Sekretarz  

  

Poniżej Statut Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM