Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM rozpoczyna prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

 Strategia jako dokument planistyczny stanowić będzie podstawę do wdrażania środków unijnych w ramach działania LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do prac nad przygotowaniem strategii a w szczególności nad analizą mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR włączona zostanie lokalna społeczność.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego oraz wszystkich mieszkańców obszaru powiatu szczecineckiego do udziału w spotkaniach, które odbędą się według harmonogramu:

 

Lp.

Data

Godzina

Miejscowość

Miejsce spotkania

1.

21.07.2015r.

1500

Parsęcko - wieś

Sala wiejska

2.

23.07.2015r.

1500

Borne Sulinowo

Urząd Miejski

Sala Narad

3.

27.07.2015r.

1500

Biały Bór

Urząd Miejski

Sala Narad

4.

28.07.2015r.

1100

Barwice

Urząd Miejski

Sala Narad

5.

30.07.2015r.

1530

Grzmiąca

Urząd Gminy

Sala Narad

 

Po rozpoznaniu i analizie potrzeb mieszkańców spisane zostaną przykładowe operacje, które potem będą mogły otrzymać wsparcie finansowe ze środków PROW.

 

 

Liczymy na Państwa obecność.