Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM po raz pierwszy spotkali się z mieszkańcami pięciu gmin członkowskich.

Podczas spotkań w gminach: Borne Sulinowo, Barwice, Grzmiąca, Szczecinek oraz Biały Bór zapoznano uczestników z głównymi założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz zwrócono uwagę na potrzebę dużej współpracy LGD z mieszkańcami obszaru w ramach opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju.