Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM rozpoczyna prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Strategia jako dokument planistyczny stanowić będzie podstawę do wdrażania środków unijnych w ramach działania LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do prac nad przygotowaniem strategii a w szczególności nad analizą mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR włączona zostanie lokalna społeczność.

 

I – etap:

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego oraz wszystkich mieszkańców obszaru powiatu szczecineckiego do udziału w spotkaniach, które odbędą się według harmonogramu:

 

Lp.

Data

Godzina

Miejscowość

Miejsce spotkania

1.

21.07.2015r.

1500

Parsęcko - wieś

Sala wiejska

2.

23.07.2015r.

1500

Borne Sulinowo

Urząd Miejski

Sala Narad

3.

27.07.2015r.

1500

Biały Bór

Urząd Miejski

Sala Narad

4.

28.07.2015r.

1100

Barwice

Urząd Miejski

Sala Narad

5.

30.07.2015r.

1530

Grzmiąca

Urząd Gminy

Sala Narad

 

Po rozpoznaniu i analizie potrzeb mieszkańców spisane zostaną przykładowe operacje, które potem będą mogły otrzymać wsparcie finansowe ze środków PROW 2014-2020 w zakresie LGD - Leadera.

 

II – etap:

Kolejne przyszłe planowane terminy spotkań z lokalną społecznością obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM, to spotkania które odbędą się według planowanych wstępnie terminów. I tak przyszłe spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu:

 

L.P.

Data

Dzień

Godzina

Miejscowość

Miejsce spotkania

1.

03.08.2015 r.

Poniedziałek

15.30

Wierzchowo

Sala wiejska

2.

04.08.2015 r.

Wtorek

15.30

Turowo

Sala wiejska

3.

05.08.2015 r.

Środa

15.30

Gwda Wielka

Sala wiejska

 

 

 

 

 

 

III – etap:         

Następne LGD planuje przeprowadzić spotkanie z przedstawicielami sektora gospodarczego. Te spotkanie LGD POJEZIERZE RAZEM planuje zrealizować w dniu 05 sierpnia br. (środa), początek o godzinie 10,00. Spotkanie to miałoby się odbyć w sali numer 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ulicy 28-go Lutego 16. Podczas tego spotkania omówione zostaną możliwości pozyskania środków finansowych z Programu Operacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Leader wdrażanego przez Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Informujemy, że wyżej przedstawione spotkania są planowane do realizacji przez Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM w zakresie tzw.  planu włączenia lokalnej społeczności w proces budowy i tworzenia podwalin pod przyszłą Lokalna Strategie Rozwoju (LSR) opracowywana dla potrzeb LGD POJEZIERZE RAZEM w ramach wdrażania i realizacji założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie inicjatywy Leader realizowanej w zakresie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) przez Lokalną Grupę Działania.

Wszelkie ewentualne korekty i zmiany ww. terminów  będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej LGD POJEZIERZE RAZEM: www.lgd.szczecinek.pl.

Serdecznie Państwa zapraszamy na przedmiotowe spotkania i liczymy na Państwa obecność.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM