Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Nike