Termin składania wniosków: od 11 września 2019 r. do 26 września 2019 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 26 sierpnia 2019 r..

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Adidas Dame Lillard

Termin składania wniosków: od 11 września 2019 r. do 26 września 2019 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Kobe 11 Mentality

Termin składania wniosków: od 11 września 2019 r. do 26 września 2019 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Nike Air Jordan 1 Mens

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2019 r. do 16 maja 2019 r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Zapatillas y ropa deportiva para ni?o

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2019 r. do 16 maja 2019 r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

New Balance

Termin składania wniosków: od 17 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Zapatillas para correr

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: 29.06.2018r. – 29.07.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Adidas

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:29.06.2018r. – 29.07.2018r.

Zakres tematyczny operacji: 
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Zapatillas trekking

Termin składania wniosków:od 23 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Adidas

Termin składania wniosków:od 23 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: 
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Nike Zoom Kobe Shoes

Termin składania wniosków:od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Mężczyzna

Termin składania wniosków:od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Tendências do momento

Termin składania wniosków: od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

NIKE AIR FORCE

Termin składania wniosków: od 04 czerwca 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Nike Air Max 270

Termin składania wniosków: od 04 czerwca 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Air Jordan Shoes Men

Termin składania wniosków: od 21 maja 2018 r. do 07 czerwca 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Air Force High

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Nike

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: 
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Adidas Performance

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Air Jordan IX 9 Shoes

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Löpning & Utbildning

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 7 listopada 2017r. do 7 grudnia 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulturalnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Alle Artikel

Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Kobieta

Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Nike Zoom All Out Flyknit

Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie/zakładanie działalności gospodarczej.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Nike Air Max 2017

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 15 maja 2017r. do 13 czerwca 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulturalnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Zoom Kobe XIII ZK13

Termin składania wniosków: od 17 maja 2017r. do 30 maja 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

News

Termin składania wniosków: od 05 kwietnia 2017r. do 25 kwietnia 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Nike Air Max 90 Uomo

Termin składania wniosków: od 05 kwietnia 2017r. do 25 kwietnia 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR przez aktywizacje i działania integracyjne oraz podnoszenie wiedzy i zachowań społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Adidas Dame Lillard

Termin składania wniosków: od 23 stycznia 2017r. do 20 lutego 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Nike

Termin składania wniosków: od 23 stycznia 2017r. do 20 lutego 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Kobe XII 12 Shoes

 

Konkurs nr 5/2019

Termin składania wniosków: od 11 września 2019 r. do 26 września 2019 r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 26 sierpnia 2019 r.

 

Konkurs nr 4/2019

Termin składania wniosków: od 11 września 2019 r. do 26 września 2019 r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 26 sierpnia 2019 r.

 

Konkurs nr 3/2019

Termin składania wniosków: od 11 września 2019 r. do 26 września 2019 r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 26 sierpnia 2019 r.

 

Konkurs nr 2/2019

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2019 r. do 16 maja 2019 r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 27 marca 2019 r.

 

Konkurs nr 1/2019

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2019 r. do 16 maja 2019 r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 27 marca 2019 r.

 

Konkurs nr 7/2018/G

Termin składania wniosków: od 17 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 31 lipca 2018 r.

 

Konkurs nr 2/2018/OW

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: 29.06.2018r. – 29.07.2018r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 29 czerwca 2018 r.

 

Konkurs nr 1/2018/OW

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: 29.06.2018r. – 29.07.2018r.
Zakres tematyczny operacji: 
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 29 czerwca 2018 r.

 

Konkurs nr 6/2018

Termin składania wniosków:od 23 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 29 czerwca 2018 r.

 

Konkurs nr 5/2018

Termin składania wniosków:od 23 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: 
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 29 czerwca 2018 r.

 

Konkurs nr 4/2018

Termin składania wniosków:od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 30 maja 2018r.

 

Konkurs nr 3/2018

Termin składania wniosków:od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 30 maja 2018r.

 

Konkurs nr 2/2018

Termin składania wniosków:od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 30 maja 2018r.

 

Konkurs nr 6/2018/G

Termin składania wniosków: od 04 czerwca 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 18 maja 2018 r.

 

Konkurs nr 5/2018/G

Termin składania wniosków: od 04 czerwca 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 18 maja 2018 r.

 

Konkurs nr 1/2018

Termin składania wniosków: od 21 maja 2018r. do 07 czerwca 2018r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 04 maja 2018r.

 

Konkurs nr 4/2018/G

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 23 marca 2018 r.

 

Konkurs nr 3/2018/G

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego. .
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 23 marca 2018 r.

 

Konkurs nr 2/2018/G

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 23 marca 2018 r.

 

Konkurs nr 1/2018/G

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 23 marca 2018 r.

 

Konkurs nr 2/2017/OW

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 7 listopada 2017r. do 7 grudnia 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulturalnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 7 listopada 2017r.

 

Konkurs nr 5/2017

Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 28 sierpnia 2017r.

 

Konkurs nr 4/2017

Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 28 sierpnia 2017r.

 

Konkurs nr 3/2017

Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie/zakładanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 21 sierpnia 2017r.

 

Konkurs nr 1/2017/OW

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 15 maja 2017r. do 13 czerwca 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulturalnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 15 maja 2017r.

 

Konkurs nr 2/2017

Termin składania wniosków: od 17 maja 2017r. do 30 maja 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 18 kwietnia 2017r.

 

Konkurs nr 3/2017/G

Termin składania wniosków: od 05 kwietnia 2017r. do 25 kwietnia 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 06 marca 2017r.

 

Konkurs nr 2/2017/G

Termin składania wniosków: od 05 kwietnia 2017r. do 25 kwietnia 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR przez aktywizacje i działania integracyjne oraz podnoszenie wiedzy i zachowań społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 06 marca 2017r.

 

Konkurs nr 1/2017/G

Termin składania wniosków: od 23 stycznia 2017r. do 20 lutego 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 27 grudnia 2016r.

 

Konkurs nr 1/2017

Termin składania wniosków: od 23 stycznia 2017r. do 20 lutego 2017r.
Zakres tematyczny operacji:  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 27 grudnia 2016r.

 

Konkurs nr 1/2016

Termin składania wniosków: od 01 grudnia 2016r. do 30 grudnia 2016r.
Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie/zakładanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 10 listopada 2016r.

 

 

 

 

Nike Shop

Termin składania wniosków: od 01 grudnia 2016r. do 30 grudnia 2016r.

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie/zakładanie działalności gospodarczej.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Air Max 95 20th Anniversary