Termin składania wniosków: od 17 maja 2017r. do 30 maja 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej

 
Nazwa pliku Rozmiar
00. Ogloszenie LGD PR - konkurs nr 2 2017.doc 278 KB
01. Wniosek o przyznanie pomocy - WoPP_19_2__I_2z_.pdf 1.11 MB
01. Wniosek o przyznanie pomocy - WoPP_19_2__I_2z__1_.xlsx 272 KB
02. Instrukcja wypelniania wniosku o przyznanie pomocy - IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16.pdf 1.27 MB
03. Biznesplan - BP_I_2z .docx 85.1 KB
03. Biznesplan - BP_I_2z.pdf 759 KB
04. Informacje pomocnicze przy wypelnianiu biznesplanu - IPbiznesplan_06022017.pdf 899 KB
05. Biznesplan - tabele finansowe - BP_inne .xlsx 27.2 KB
06. Umowa o przyznanie pomocy - umowa_w4.pdf 856 KB
06. zalacznik_1_w4.pdf 210 KB
06. zalacznik_2_w4.pdf 180 KB
06. zalacznik_3a_w4.pdf 590 KB
06. zalacznik_3_w4.pdf 543 KB
07. Wniosek o platnosc - WoP_19_2_I_W__2z_IW.pdf 618 KB
07. Wniosek o platnosc - WoP_19_2_I_W__2z_IW .xlsx 158 KB
08. Instrukcja wypelniania wniosku o platnosc - IWoP_19_2_I_W_2z_aktualizacja__24_02_17_MZd_.pdf 1.40 MB
09. Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf 504 KB
09. Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a .xlsx 174 KB
10. Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf 885 KB
11. LGD PR - konkurs nr 2 2017 - karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru .doc 302 KB
12. LGD PR - konkurs nr 2 2017 - karta opisu operacji.doc 284 KB
13. LGD PR - konkurs nr 2 2017 - karta zgodnosci operacji z LSR .doc 285 KB
14. LGD PR - konkurs nr 2 2017 - oswiadczenie o braku podwojnego finasowania operacji .doc 265 KB
15. LGD PR - konkurs nr 2 2017 - wzor protestu od oceny Rady LGD.doc 277 KB
16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis .xlsx 78.4 KB
17. IDENTYFIKATORY GMIN.doc 22.0 KB
18. Ogloszenia o naborze - warunki wyboru operacji - konkurs nr 2 2017.doc 265 KB
19. Ewidencja Wnioskow o Przyznanie Pomocy.pdf 1.61 MB
20. Protokol z posiedzenia organu decyzyjnego - Rady LGD.pdf 7.53 MB
21. Lista operacji niezgodnych z LSR.pdf 456 KB
22. Lista operacji zgodnych z LSR.pdf 989 KB
23. Lista operacji niewybranych do udzielenia wsparcia.pdf 436 KB
24. Lista rankingowa operacji wybranych do udzielenia wsparcia.pdf 1.33 MB