Termin składania wniosków: 27.10.2020r. – 12.11.2020r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 
Nazwa pliku Rozmiar
20. Protokol.pdf 7.59 MB
19. Lista operacji zgodnych.pdf 1.08 MB
18. Lista rankingowa operacji.pdf 1.39 MB
17. Ewidencja wplywu wnioskow.pdf 1.10 MB
16. Podanie o wycofanie wniosku.doc 45.5 KB
15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx 79.0 KB
14. Karta zgodnosci operacji z LSR.doc 338 KB
13. Wzor protestu.doc 337 KB
13. Formularz oswiadczen i zgod w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.docx 53.1 KB
12. Karta opisu operacji.doc 335 KB
11. Karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru.doc 366 KB
10. Zasady Wypelniania_OswWielkPrzedsieb_19_2_I.pdf 1.21 MB
10. OswWielkPrzedsieb_19_2_I.xlsx 53.4 KB
10. OswWielkPrzedsieb_19_2_I.pdf 472 KB
09. SRBP Informacje pomocnicze przy wypelnianiu sprawozdania_WoP_19_2_I_P_SRBP.pdf 410 KB
09. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP.xlsx 26.5 KB
08. Instrukcja wypelniania Wniosku o platnosc IW_WoP_19_2_I_4z.pdf 1.42 MB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.xlsx 43.3 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf 380 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z.xlsx 131 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z.pdf 491 KB
06. Umowa_19_2_I_7z_Zal_2_wykaz dzialek.pdf 180 KB
06. Umowa_19_2_I_7z_Zal_1_zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf 209 KB
06. Umowa_19_2_I_7z.pdf 866 KB
05. Informacje pomocnicze przy wypelnianiu biznesplanu BP_19_2_I_3z.pdf 1.03 MB
04. BP_19_2_I_3z_TabFinans_20171016.xlsx 27.9 KB
04. Biznesplan BP_19_2_I_3z.pdf 855 KB
04. Biznesplan BP_19_2_I_3z.docx 105 KB
03. Instrukcja Wypelniania WoPP_19_2_I_3z.pdf 1.34 MB
02. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP_19_2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx 150 KB
02. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP_19_2_I_3z_ark_wspolwn.pdf 805 KB
01. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP_19_2_I_3z.xlsx 280 KB
01. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP 3z 19.2 .pdf 1.18 MB
00. Ogloszenie LGD PR Konkurs 3-2020.doc 230 KB