W dniu 12 lipca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku miało miejsce uroczyste przekazanie grantów przez prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Razem Pawła Mikołajewskiego oraz wiceprezesa Krzysztofa Lisa w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.

Program ten jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), natomiast realizatorem programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Każdy z wybranych projektów realizuje przedsięwzięcia odpowiadające na potrzeby społeczne oraz wspiera i aktywizuje lokalne społeczności, co idealnie wpisuje się w ideę Programu „Działaj Lokalnie”.

Projekt pt. EKOlogiczni (kwota dotacji 3300,00 zł) realizowany przez Stowarzyszenie Nasza Gmina zakłada przeprowadzenie szeregu różnorodnych działań dotyczących ekologii. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w niezwykle ciekawych warsztatach, dzięki którym zostaną wykonane m.in. eko budki dla ptaków czy mała infrastruktura ogrodowa. Zostanie poruszona tematyka energii odnawialnej. Uczestnicy nauczą się pracy z wikliną oraz uszyją tkaninowe torby. Podczas trwania projektu będzie budowana świadomość ekologiczna poprzez m.in. zakładanie kwietnych łąk. Ważnym punktem będzie także zbiórka nakrętek, baterii, zużytych telefonów komórkowych itp. ,które następnie trafią w odpowiednie miejsce. Nie zabraknie również eko wykładów.

W wyniku realizacji projektu pt. Modernizacja terenu rekreacyjnego przy linii brzegowej j. Pile (kwota dotacji 5099,00 zł) przez Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowica” nastąpi uporządkowanie terenu służącemu wypoczynkowi i rekreacji. Przeprowadzone prace modernizacyjne przyczynią się do zwiększenia walorów estetycznych oraz zachęcą lokalną społeczność do działań integracyjnych. Nowe ławki i stoły posłużą podczas wspólnych spotkań. Dzięki zamontowanym koszom na śmieci będzie możliwe łatwiejsze utrzymanie czystości.

Dzięki projektowi pt. "poMOCni ludzie" (kwota dotacji 5500,00 zł) realizowanemu przez Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych zostaną zorganizowane dwa przedsięwzięcia integracyjne. W miejscowości Polne odbędzie się ognisko wraz z zabawami animacyjnymi, natomiast w miejscowości Parchlino będą miały miejsce warsztaty kulinarne. Spotkania zakładają wspólne działania lokalnej społeczności wraz z obywatelami Ukrainy. Uczestnicy będą mieli również okazję wziąć udział w warsztatach rękodzieła.

Projekt pn. „W stronę włoskiego słońca...” (kwota dotacji 3950,00 zł) realizowany przez grupę nieformalną Kulturalni.pl przeniesie jego uczestników do Włoch. Mieszkańcy miasta i Gminy Borne Sulinowo zaczerpną wiedzę na temat kultury i języka tego kraju. Organizacja „Włoskiego wieczoru” będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, poznania podstawowych zwrotów w języku włoskim, a przy tym zasmakowaniu poczęstunku i kawy we włoskim stylu. Kolejnym etapem projektu będzie Włoski Miesiąc, czyli warsztaty plastyczne dla przedszkolaków oraz zajęcia kulinarne dla dzieci. Zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie wystawienie przez seniorów sztuki "Romeo i Julia".

Projekt pn. „Mniej tego? Dobry pomysł!” (kwota dotacji 4200,00 zł) realizowany przez grupę nieformalną Sprzataciele lól i pasów - Sprzatający przyjaciele pól i lasów zakłada wspólne wyruszenie w teren (okoliczne lasy i pola) w celu wyzbierania z środowiska porozrzucanych śmieci. Kolejnym punktem będzie organizacja konkursu dotyczącego sposobów unikania i ograniczania śmieci. Na zakończenie przewidziana jest wspólna zabawa plenerowa.

Projekt pt. „Akcja integracja na terenie gminy Grzmiąca !” (kwota dotacji 6000,00 zł) realizowany przez Stowarzyszenie Wspólnie zakłada organizację co najmniej trzech wydarzeń, które niewątpliwie przyczynią się do aktywnego spędzania czasu wolnego przez jego uczestników, integracji społecznej i nawiązaniu nowych znajomości. Całe przedsięwzięcie odbędzie się z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia takiego jak namiot, grill i zamrażarka, które posłużą organizacji inicjatyw oddolnych.

Zwierzakowy Komitet Biegowy realizujący projekt pn. I BIEG "HOT DOGA" (kwota dotacji 5000,00 zł) umożliwi integrację lokalnej społeczności w towarzystwie czworonogów. Psi akcent przyczyni się do zbudowania pozytywnych emocji i zagwarantuje duże zaangażowanie uczestników. Szereg prowadzonych działań promocyjnych oraz akcja informacyjna zostaną zakończone wspólną imprezą plenerową pod nazwą "Bieg Hot Doga". Podczas wydarzenia odbędzie się spotkanie ze specjalistami – behawiorystą, fizjoterapeutą zwierząt oraz pokaz torów kinetycznych. Będzie miało również miejsce spotkanie z obywatelami Ukrainy, którzy przybliżą temat psów w Ukrainie. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych. Podczas imprezy będzie można również za darmo zachipować i zarejestrować swojego psa w bazie SafeAnimal. Zwieńczeniem wydarzenia będzie wspólne ognisko, podczas którego uczestnicy wymienią się zdobytym doświadczeniem.

W ramach projektu pn. "Po tej stronie jeziora" (kwota dotacji 3500,00 zł) realizowanego przez Stowarzyszenie Silnowo 2020 obędą się trzy spotkania z reprezentantami jednostek oraz osobami działającymi na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnej, czyli pracownikami świetlicy, działaczami lokalnego stowarzyszenia, przedsiębiorcami, sołtysami oraz członkami rady sołeckiej. Na spotkaniach zostanie zastosowana tak zwana "metoda backcastu", czyli "metoda przewijania taśmy do tyłu". W rezultacie uczestnicy poznają w sposób szerszy zarówno swoje potrzeby jak i innych działaczy lokalnych odnośnie owocnej współpracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Warsztaty umożliwią zdobycie narzędzi, które usprawnią współpracę.

Projekt pn. „Łączymy pokolenia” (kwota dotacji 5000,00 zł) realizowany przez Zespół Swojacy zakłada organizację działań związanych z integracją międzypokoleniową i międzynarodową, w ramach której będą odbywały się zajęcia taneczne i ruchowe, zajęcia muzyczne, zajęcia kulinarne, gra terenowa, wywiady. Przedsięwzięcia te będą stanowić atrakcyjną i zróżnicowaną ofertę zajęć aktywizujących seniorów oraz pozwolą młodzieży zrozumieć potrzeby i trudności osób w podeszłym wieku.

Projekt pn. „Akademia świadomości kulturowej” (kwota dotacji 6000,00 zł) realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaźń bez Granic przewiduje realizację prelekcji: „Rzeka Parsęta perłą regionu”, „Powrót ryb wędrownych do rzeki Parsęty” oraz „Jak angażować lokalną społeczność, w działania na rzecz szerzenia walorów turystycznych regionu wśród obywateli Ukrainy". Uczestnicy będą mieli także okazję zdobycia wiedzy praktycznej podczas festynu rybnego oraz wyjazdu studyjnego szlakiem walorów turystyczno-gospodarczych rzeki Parsęty.

Ludowy Klub Sportowy Orzeł Łubowo zrealizuje projekt pt. „II Memoriał Leszka Kapuścińskiego” (kwota dotacji 2750,00 zł), który będzie upamiętnieniem wielkiej osobowości sportowej - Leszka Kapuścińskiego. W ramach przedsięwzięcia zostanie również zorganizowane szkolenie z pierwszej pomocy, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy chętni uczestnicy wydarzenia.

Łączna pula przekazanych grantów wyniosła 50299,00 zł.

Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów!

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM