28 czerwca odbyło się posiedzenie komisji grantowej przy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM – Ośrodku Działaj Lokalnie realizującym lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00 i potrwało do 16:00.

W ramach konkursu złożonych zostało 9 wniosków, wszystkie z nich uzyskały pozytywny wynik weryfikacji pod względem formalnym i zostały dopuszczone do oceny przez członków Komisji.

W skład komisji weszli:

1) Pani Anna Gliszczyńska;

2) Pani Aleksandra Kuśmierek;

3) Pani Agnieszka Chwiałkowska;

4) Pani Marzena Nowacka;

5) Pan Marcin Szydlik;

6) Pan Dariusz Siubdzia.

W wyniku prac Komisji do dofinansowania wybranych zostało 7 projektów:

 

Lp.

Realizowany przez organizację/instytucję:

Tytuł projektu:

Wysokość dotacji

1.

Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy

Lider społeczności lokalnej Gminy Szczecinek

4400,00 zł

2.

Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

Akademia lidera

6000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych

"Objazdowe kino dywanowe"

6000,00 zł

4.

Stowarzyszenie WSPÓLNIE

Przed świetlicą fajnie jest tworzymy miejsce integracji i spotkań!

6000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Be Happy

Tanecznym krokiem Vol.2 - Międzypokoleniowa integracja

3800,00 zł

6.

Ludowy Klub Sportowy Orzeł Łubowo

Memoriał Leszka Kapuścińskiego

2000,00 zł

7.

Wnioskodawca: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Realizator: Babski Klub Optymistek 40+.

Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo

Kobiece zajęcia relaksacyjne

4000,00 zł

RAZEM

32 200,00 zł

 

Serdecznie gratulujemy beneficjentom!

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM