Stowarzyszenie Be Happy jako organizator zorganizowało zajęcia Zumby online. Podczas realizacji zadania zajęcia odbyły się we wrześniu i w połowie października na żywo na sali lub świeżym powietrzu, a od listopada zajęcia zostały przeniesione do internetu.

Głównym celem projektu było zaszczepienie w uczestnikach zamiłowania do ruchu, aktywności fizycznej, działań prozdrowotnych i integracji społecznej. Wspólne dobro, jakim jest zamiłowanie i pasja do aktywności fizycznej. Popularyzacja aktywności fizycznej, zachęcenie mieszkańców do udziału w zajęciach sportowych, integracja różnych grup społecznych; umożliwienie wzięcia udziału w zajęciach sportowych osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych, promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały ok. 60 minut. Udział w nich brały osoby zamieszkujące gminę Borne Sulinowo. Zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu lub na sali w Juchowie. Obowiązywały zapisy, ze względu na ograniczenia co do limitu osób, jednak znaleźliśmy rozwiązanie i jednocześnie dla osób, które nie mogły wziąć udziału z nami na żywo odbywała się transmisja online. Warsztaty taneczne (bachata oraz salsa) odbyły się na platformie internetowej dzięki czemu udział w nich mogło wziąć więcej osób. W październiku oraz listopadzie odbyły się 3 spotkania z uczestnikami. Na zajęciach zostało utrwalone to czego mogli nauczyć się na warsztatach (zgodnie z prośbą uczestników).

Zumba odbywała się w dniach 16,23,30.; 7,14.21 października 2020 r. - te zajęcia odbyły się na żywo. 31 października oraz 7,14, 21, 25.listopada i 2,5,9,16 grudnia 2020 r – zajęcia odbyły się online. Warsztaty taneczne 28 października i 4,18. listopada – również zajęcia online.

Dzięki projektowi zaszczepiliśmy w uczestnikach potrzebę ruchu oraz systematyczności. Zajęcia prowadzone w ramach projektu pozwoliły uczestnikom kształtować zdrowy tryb życia, umożliwiły osobom, które chciały, a nie mogły wcześniej uczestniczyć w zajęciach sportowych, promowaliśmy wolontariat.

Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w zajęciach i warsztatach otrzymali gotowe "narzędzia", które pozwoliły na wykonywanie prawidłowych ćwiczeń, znajomość podstawowych kroków tanecznych, które mogą wykorzystać w różnych codziennych sytuacjach.

W zajęciach ZUMBY udział wzięło 210 osób, a całkowita koszt zadania wynosi 4 470,00 zł.