Projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie, zakładał wzmocnienie więzów i poczucia przynależności między mieszkańcami naszego małego miasteczka poprzez zintegrowanie ich we wspólnym twórczym działaniu.

Takimi działaniami okazały się przeprowadzone, planowane reportaże na temat powodów przybycia do Bornego Sulinowa, wpływu przemian politycznych i gospodarczych po 1990 na tę decyzję, "nowego" życia mieszkańców w odzyskanym przed laty miasteczku oraz bilansu zysków i strat związanych z tą decyzją. Nagrane wywiady pomogły dostrzec podobieństwa między mieszkańcami miasta, zacieśniły więzy między nimi, pomogły zrozumieć, że każdy z nas bez względu na reprezentowaną grupę społeczną, zawód czy kategorię wiekową ma aktywny wpływ na los tego miejsca oraz jego kształt. W ramach projektu zostało i nagranych 8 wywiadów wykorzystując zestaw tych samych pytań skierowanych do wybranych mieszkańców miasta. Po wykonaniu montażu zgromadzonych materiałów zaprosiliśmy uczestników projektu, ich rodziny i przyjaciół oraz mieszkańców naszej gminy na uroczystą premierę finałową przeprowadzoną online.

Z premiery w formie online skorzystało ponad 100 000 osób wyrażając w komentarzach i licznych telefonach wdzięczność i uznanie za pracę jaką wykonaliśmy wraz z uczestnikami projektu. Tak liczna oglądalność jest wynikiem promocji naszego materiału w lokalnej telewizji. Przeniesienie do przestrzeni wirtualnej oficjalnego finału pozwoliło stworzyć nowe, ciekawe formy wzbogacające życie kulturalne naszego miasta, będące odpowiedzią na nadzwyczajność obecnej sytuacji i konieczność zwalczania jej skutków - przede wszystkim izolacji społecznej. Wspaniałe i ciekawe opowieści o historii tego miejsca, szacunku do niego, podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwijaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej we własnym życiu oraz w wymiarze regionalnym i lokalnym sprawiło, że mieszkańcy poczuli się jak u siebie i chętnie oraz z dumą utożsamiają się ze miejscem zamieszkania. Cykl planowanych działań przyczynił się ponadto do integracji międzypokoleniowej, włączył do odbioru niepełnosprawnych, poprawił relacje koleżeńskie, międzysąsiedzkie oraz zaktywizował seniorów. Projekt, tak jak planowaliśmy - pozwolił ocalić od zapomnienia małe historie, pojedynczych ludzi, którzy mieli wpływ na budowanie historii naszej malej ojczyzny - Bornego Sulinowa. "Interview z historią w tle" korzystnie wpłynął na zaangażowanie mieszkańców w sprawy publiczne i odczuwanie przez nich potrzeb kulturalnych przygotowując ich do bycia aktywnym i świadomym uczestnikiem życia społecznego i kulturalnego naszej miejscowości. Dzięki temu projektowi nasza lokalna społeczność, a przede wszystkim młodzież doceniły historię losów bohaterów reportaży, a także z większą świadomością rozmyślają o znaczeniu tego miejsca jak o swojej małej ojczyźnie. Udowodniliśmy, że pomimo swojej przeszłości możemy tworzyć wspólną teraźniejszość.

W ramach projektu zostało przeprowadzonych i nagranych 10 wywiadów wykorzystujących zestaw tych samych pytań związanych z powodami przybycia do Bornego Sulinowa, wpływu przemian politycznych i gospodarczych po 1990 na tę decyzję, "nowego" życia mieszkańców w odzyskanym przed laty miasteczku oraz bilansu zysków i strat związanych z tą decyzją. Po działaniach związanych z montażem nagromadzonego materiału nastąpi uroczysta premiera reportażu.

Plakat promujący projekt oraz zachęcający do udziału: Grupa Nieformalna „Ocalić od zapomnienia” działająca pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie rozpoczęła przygotowania do projektu „Interview z historią w tle”. Pierwszym krokiem jest nabór chętnych do opowiedzenia swoich historii osób, z którymi w ramach współpracy nagramy reportaże. Jeśli Twoja obecność właśnie w tym wyjątkowym mieście, jakim jest Borne Sulinowo nie jest przypadkowa, podziel się z nami tą fascynującą historią! Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku.

Plakaty prezentujące uczestników projektu: Poznajcie pierwszego bohatera naszego „Interview z historią w tle”. Już w listopadowym finale projektu będziecie mieli okazję obejrzeć reportaż pana Tadeusza Wojewódzkiego i zobaczyć nasze miasto jego oczami!

Drugi reportaż w ramach „Interview z historią w tle” już gotowy! Tym razem to pani Monika Burian opowiada o Bornem Sulinowie. Premiera już w listopadzie!

Trzecia bohaterka – trzeci reportaż w ramach „Interview z historią w tle”! Poznajcie Samantę Burkowską „Rudą”. A może już Ją znacie? Chcecie wiedzieć, za co tak bardzo kocha Borne Sulinowo? Przyjdźcie na premierę reportaży już w listopadzie!

Czwarty reportaż gotowy! Przedstawiamy Wam bohatera filmu – pana Teodora Werbowskiego. Na listopadowej premierze będziecie mogli obejrzeć i posłuchać wspaniałej historii Bornego Sulinowa widzianej z perspektywy pana Teodora. Nie możecie tego przegapić!

Półmetek naszych reportaży! Piątą historią podzieli się z Wami pani Swietłana Sobieszczańska. Już niedługo, na listopadowej premierze będziecie mogli poznać okoliczności Jej przybycia do Bornego Sulinowa oraz marzenia i obawy związane z tą decyzją. Dużymi krokami zbliżamy się do finału!

Szósty reportaż należy do pani Reginy Korniowskiej! Jej barwna historia dowodzi, że życie może się zmienić w każdej chwili oraz, że prawdziwa miłość nie zna wieku… ale o tym dowiecie się na listopadowej premierze. My nie możemy się doczekać!

Czyż nie są uroczy? Do tej cudnej rodzinki należy siódmy reportaż projektu „Interview z historią w tle”. Jesteście ciekawi, jak znaleźli się w Bornem Sulinowie? O tym dowiecie się na listopadowej premierze. My nie możemy się doczekać!

Zaproszenie na premierę online:

Link do finału: http://www.mbp.bornesulinowo.pl/cms/?p=50616

Pisali o nas:

https://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/21451/Interview-z-historia-w-tle-zapraszamy-na-program

https://www.gawex.pl/wiadomosci/wideo/4784/INTERVIEW-Z-HISTORIA-W-TLE

https://szczecinek.com/artykul/borne-final-projektu/1114944