Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce przedłuża wcześniej ogłoszony Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem tegorocznego naboru jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.

Jak wcześniej wspominaliśmy w konkursie wspierane będą projekty, które inicjują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np.: edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby wspomóc ich społeczność w walce z epidemią.

O dotacje mogą ubiegać się:

– organizacje pozarządowe,

– stowarzyszenia zwykłe,

– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,

– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,

– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie).

W konkursie mogą wziąć udział wyżej wymienione organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

1) mają siedzibę w gminach: Barwice, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek – gmina wiejska, Szczecinek – gmina miejska.

2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Termin składania wniosków: 30 kwietnia - 15 czerwca 2020 r.

Pula grantów: ok. 29.700 zł.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną, poprzez generator wniosków dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu, zapraszamy również do kontaktu z biurem LGD.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!