Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w ramach programu Działaj Lokalnie zorganizowało w maju 2019 roku cztery szkolenia informacyjne dotyczące naboru wniosków na lokalny konkurs grantowy dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców programu ‘‘Działaj Lokalnie’’.

Pierwsze szkolenie odbyło się 14 maja w Urzędzie Miejskim w Barwicach. Kolejne szkolenie z dnia 21 maja zorganizowane zostało w Urzędzie Gminy Grzmiąca. Trzecie szkolenie z dnia 22 maja odbyło się w Urzędzie Miasta Borne Sulinowo. Ostatnie szkolenie z dnia 28 maja zorganizowane było w Urzędzie Gminy Wiejskiej Szczecinek. Wszystkie szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Szkolenie prowadziły : Marlena Pianowska i Anna Markiewicz.

Nabór wniosków trwa od 7 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r. Pula środków na granty wynosi 29.700,00 zł. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce ‘’Działaj Lokalnie’’, w której znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną, poprzez generator wniosków dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/

W załączeniu przedstawiamy prezentację omawianą podczas szkolenia.

Tekst: Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM