Informujemy, iż zakończył się cykl spotkań Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM z przedstawicielami sektora publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańcami gmin: Szczecinek, Borne Sulinowo, Biały Bór, Barwice oraz Grzmiąca. Spotkania odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Miło nam poinformować, iż w pracach nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która jako dokument planistyczny stanowić będzie podstawę do wdrażania środków unijnych w ramach działania LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wzięło udział blisko 100 osób. Obecni chętnie uczestniczyli w dyskusji oraz warsztatach prowadzonych z wykorzystaniem metod pracy: Kawiarnia Obywatelska, Warsztaty Przyszłościowe oraz Word Cafe. Efektem tych prac jest wypracowana diagnoza potrzeb oraz analiza SWOT obszaru gmin. Wnioski wykorzystane zostaną do opracowania głównych oraz szczegółowych celów LSR.

O kolejnych podejmowanych działaniach przez LGD POJEZIERZE RAZEM w ramach budowy strategii, będziemy informować Państwa na bieżąco.

Parsęcko 21.07.2015r.:

Borne Sulinowo 23.07.2015r.:

Biały Bór 27.07.2015r.:

Barwice 28.07.2015r.:

Grzmiąca 30.07.2015r.:

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM