Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza przedstawicieli sektora gospodarczego, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą; na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 05 sierpnia br. (środa) w godzinach od 1000 do 1300 w sali numer 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ulicy 28-go Lutego 16. Podczas spotkania omówione zostaną możliwości pozyskania środków finansowych z Programu Operacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Leader wdrażanego przez Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Footwear

Cele spotkania:

- przedstawienie informacji o środkach dostępnych w ramach Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM w ramach PROW na lata 2014-2020 dla przedsiębiorstw na realizację projektów z zakresu podniesienia kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych pracodawców i ich pracowników, na aktywizacje zawodową oraz rozwój działalności gospodarczej;

- przedstawienie podstawowych założeń, zasad i celów wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD POJEZIERZE RAZEM;

- analiza zapotrzebowania sektora gospodarczego w zakresie pozyskiwania funduszy;

- przedstawienie szans rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o środki finansowe z PROW 2014-2020 w zakresie wdrażania lokalnej strategii rozwoju przez LGD.

Spotkanie odbywa się w trakcie procesu diagnozy obszaru LGD i projektowania lokalnej strategii rozwoju LGD POJEZIERZE RAZEM.

Informujemy, że będzie to już kolejne, organizowane przez LGD POJEZIERZE RAZEM spotkanie dla mieszkańców powiatu szczecineckiego w ramach planu i harmonogramu włączenia lokalnej społeczności w proces budowy i opracowywania lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020.