Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego swoim działaniem, jak również przedstawicieli podmiotów tworzących tzw. partnerstwo trójsektorowe czyli przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz sektora jednostek finansów publicznych na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie wskaźników oraz budżetu.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione dla zarządu Stowarzyszenia. Zgodnie z ust. 2 załącznika nr 1 do LSR wszystkie działania w ramach aktualizacji LSR poprzedzone są konsultacjami społecznymi z mieszkańcami obszaru, dzięki czemu wypracowane podczas konsultacji wnioski pozwolą na wprowadzenie skutecznych i służących rozwojowi lokalnemu zmian.

Podsumowanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, dnia 17 października 2019 r. sala 409 w godzinach pracy biura.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu podsumowującym konsultacje społeczne.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM