W dniu 26 czerwca br. o godzinie 11.30 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku w sali 309 przedstawiciele Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM podpisali umowy z beneficjentami, dotyczące przyznanych środków finansowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Realizatorem programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Ośrodkiem Działaj Lokalnie na terenie Powiatu Szczecineckiego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.

W ramach programu wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W wyniku prac Lokalnej Komisji Grantowej przy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM – Ośrodku Działaj Lokalnie zgłoszono osiem wniosków do oceny. Siedem projektów otrzymało dofinansowanie. Pula w tegorocznym konkursie wynosiła 29 700,00 zł. , z czego 13 500 zł. stanowiło wkład własny LGD POJEZIERZE RAZEM pozyskany od sponsorów. Dzięki licznemu wsparciu ze z ich strony: Samorządów Gminnych (gm. Wiejska Szczecinek, Borne Sulinowo, Barwice, Grzmiąca), firmie Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. oraz Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie udało nam się zwiększyć kwotę wkładu własnego i ostateczna pula przyznanych środków opiewa na kwotę: 30 201,00 zł.

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej, które trwało od 10.00 do 12.30 czyli 2,5 h. W skład Komisji wchodzi siedem osób, a podczas posiedzenia obecnych było sześć osób. Dwie osoby są przedstawicielami lokalnych mediów:

- Anna Gliszczyńska;

- Marcin Szydlik.

Kolejne cztery osoby to przedstawiciele instytucji publicznych działających na obszarze gmin objętych konkursem:

- Agnieszka Chwiałkowska;

- Karolina Krynicka;

- Marzena Nowacka;

- Dariusz Siubdzia;

Podczas posiedzenia Komisji Grantowej wyłoniono siedmiu beneficjentów w ramach programu „Działaj Lokalnie”:

1. Stowarzyszenie Nasza Gmina z Dalęcina.

Tytuł projektu: „Mleczne inspiracje”.

Przyznana kwota dotacji wynosi: 3 096,00 zł.

 

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych w Barwicach.

Tytuł projektu: „Mój przyjaciel ma cztery łapy”

Przyznana kwota dotacji wynosi: 6 000,00 zł.

 

3. Stowarzyszenie Be Happy z Bornego Sulinowa.

Tytuł projektu: „ZUMBA za złotówkę - nauka przez aktywność fizyczna, baw się razem z nami !!!”

Przyznana kwota dotacji wynosi: 3 300,00 zł.

 

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Kuźnia Talentów" w Krągach

Tytuł operacji: „Warsztaty nauki wyplatania wieńca dożynkowego i ozdób dożynkowych dla dzieci i młodzieży”.

Przyznana kwota dotacji wynosi: 4 065,00 zł.

 

5. Babski Klub Optymistek 40+ pod opieką Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Tytuł operacji: „Anioły są wśród nas”.

Przyznana kwota dotacji wynosi: 3 740,00 zł.

 

6. Gminny Ludowy Zespół Sportowy "Zawisza" Grzmiąca.

Tytuł operacji: „Razem możemy więcej".

Przyznana kwota dotacji wynosi: 6 000,00 zł.

 

7. Stowarzyszenie "Stacja Kultura" w Bornem Sulinowie.

Tytuł operacji: „Cykl warsztatów teatralnych zwieńczonych spektaklem pn. "Grzeczne kobiety nie tworzą historii".

Przyznana kwota dotacji wynosi: 4 000,00 zł.

 

Ze strony Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM dokumenty parafowali Pan Paweł Mikołajewski - Prezes Stowarzyszenia i Pan Krzysztof Lis - Wiceprezes Stowarzyszenia.

Tekst: Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM