Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) w Barze Bacówka Jerzy Borek w Sitnie (Sitno 3, 78-400 Sitno) o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie organu decyzyjnego Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM – Rady LGD.

Porządek obrad Rady LGD w dniu 11-06-2019 r.:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Spisanie listy obecności;

3. Stwierdzenie quorum obrad Rady LGD;

4. Wybory komisji skrutacyjnej;

5. Wypełnienie rejestru interesów oraz stosownych deklaracji, a także oświadczeń o poufności i bezstronności;

6. Powołanie co najmniej 6 osobowych zespołów do oceny wniosków;

7. Rozpatrzenie wniosków złożonych w konkursie nr 1/2019 i 2/2019, który dotyczył zakresu tematycznego: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

8. Ocena ww. wniosków;

9. Zliczenie punktów;

10. Utworzenie list rankingowych;

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list rankingowych;

12. Wolne wnioski;

13. Zapytanie członków Rady LGD;

14. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

 

 

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM