W dniu 15 maja br na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się spotkanie z Panem Mariuszem Legowskim, przedstawicielem Komisji Europejskiej pracownikiem Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w Brukseli, zorganizowane przez Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W spotkaniu na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy udział wzięli przedstawiciele: samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego, jednostek samorządu terytorialnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie oraz biur powiatowych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Lokalnych Grup Działania.

W wydarzeniu uczestniczyli również członkowie Zarządu LGD POJEZIERZE RAZEM - Pan Ryszard Jasionas, sekretarz stowarzyszenia, wójt Gminy Wiejskiej Szczecinek i Pani Dorota Chrzanowska, skarbnik stowarzyszenia, burmistrz Bornego Sulinowa oraz pracownicy Biura LGD POJEZIERZE RAZEM w osobach: Dariusz Siubdzia dyrektor biura i Anna Markiewicz asystent ds. organizacyjnych.

Tematyka spotkania dotyczyła wspólnej europejskiej polityki rolnej oraz założeń projektów Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. W prezentacji podjęto następujące zagadnienia:

• stan zaawansowania prac nad przyszłą reformą Wspólnej Polityki Rolnej i jej finansowanie,

• nowy sposób wdrażania tzw. planów strategicznych, elementy nowej architektury środowiskowej i klimatycznej,

• wyzwania, przed jakimi stoją unijny sektor rolnictwa i obszary wiejskie,

• plany strategiczne podstawowym elementem nowego sposobu wdrażania WPR, w których zaprogramowane będzie wdrożenie instrumentów obu filarów WPR: płatności bezpośrednich, programów sektorowych oraz instrumentów rozwoju obszarów wiejskich, w tym działanie Leader,

• płatności bezpośrednie nadal podstawową rolą w stabilizowaniu dochodów rolników,

• wsparcie adresowane w większym stopniu do małych i średnich gospodarstw,

• działania korzystne dla klimatu i środowiska oraz na rozwój obszarów wiejskich,

• propozycja utworzenia nowej rezerwy kryzysowej.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i zakończyło się owocną dyskusją.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM