W dniu 24 kwietnia br. o godzinie 12.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku przedstawiciele Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM i aż szesnastu kolejnych beneficjentów podpisało umowy dotyczące przyznanych środków finansowych w ramach projektu grantowego.

Umowy dotyczyły projektu grantowego nr 4/2018/G w ramach 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020, na operacje, których celem jest „Realizacja działań polegających na budowie, modernizacji i wyposażeniu bazy kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz infrastruktury turystycznej i drogowej”. Całkowita kwota pomocy z umowy to: 226 557,00 zł.

Ze strony Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM umowy parafowali Pan Paweł Mikołajewski - Prezes Stowarzyszenia i Pan Krzysztof Lis - Wiceprezes Stowarzyszenia.

Nasi kolejni Grantobiorcy biorący udział w projekcie to:

1. Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie z zadaniem pt. „Cafe Senior”. W ramach zadania zostanie utworzona i wyposażona kawiarenka będąca miejscem spotkań dla mieszkańców. Zakupione zostaną meble (stoły i krzesła), urządzenia i przedmioty stanowiące wyposażenia kuchni takiej jak: komplet kawowy, komplet sztućców, ekspres do kawy, czajnik warnik do wody, talerzyki, cukierniczki, literatki. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 6 302,00 zł.

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Grzmiącej, która realizuje zadanie pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Grzmiącej”. W ramach zadania zostaną: posadowione elementy placu zabaw takie jak: huśtawka wagowa na podstawie metalowej, huśtawka podwójna dwusiedziskowa, bujak sprężynowy, zestaw zabawowy (2 wieże, podest wejściowy, drabinka pozioma, tunel, ślizg metalowy, pajęczyna sznurowa, wejście koci grzbiet) oraz ławki parkowe i kosze na śmieci. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 14 999,00 zł.

3. Stowarzyszenie Stanica Harcerska Drężno wykonuje operacje trzecią pt. „Wymiana infrastruktury kąpieliska w Stanicy Harcerskiej w Drężnie”, w ramach której stary pomost zostanie wymieniony na nowy modułowy pomost pływający. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 14 960, 00 zł.

4. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Gwdzie Wielkiej z zadaniem pt. „Rozbudowy siłowni plenerowej na terenie działki nr 250 w Gwdzie Wielkiej”. W ramach zadania zostanie: przygotowany teren, na którym posadowione zostaną: elementy siłowni zewnętrznej (orbitrek wolnostojący, wyciąg wolnostojący, wioślarz wolnostojący) oraz zamontowana zostanie tablica informacyjna z regulaminem, ławki ogrodowe, stojak rowerowy i kosze na śmieci. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 10 650, 00 zł.

5. Ludowy Zespół Sportowy „GRAB” realizuje operację pt. „Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży we wsi Grabowo”, w ramach której zostanie: doposażony plac zabaw. Zakupione zostaną takie elementy takie jak: rama huśtawki, siedziska, wieża ze zjeżdżalnią oraz bujaki dla dzieci. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 876, 00 zł.

6. Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie z zadaniem pt. „Loża prasowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie”. W ramach operacji zostanie: wybudowany taras o powierzchni 125 m2, stanowiący lożę prasową przy Bibliotece Publicznej. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 999, 00 zł.

7. Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie wykonuje operację pt. „Budowa zjazdu linowego w Bornem Sulinowie”, która dotyczy budowy zjazdu linowego. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 11 200, 00 zł.

8. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół w Bornym Sulinowie z zadaniem pt. „Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowości Borne Sulinowie”, w ramach którego zostaną posadowione ławostoły z zadaszeniem na plażach w Bornem Sulinowie. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 800,00 zł.

9. Stowarzyszenie Silnowo 2020 realizuje projekt pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrowica”, w ramach którego zostaną: zakupione elementy siłowni zewnętrznej oraz wykonane fundamenty niezbędne do posadowienia zakupionych elementów. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 710,00 zł.

10. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo z zadaniem pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łubowo”, w ramach którego zostaną: zakupione elementy siłowni zewnętrznej oraz wykonane fundamenty niezbędne do posadowienia zakupionych elementów. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 710,00 zł.

11. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Radacz to realizacja kolejnego projektu pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Radacz”, w ramach którego zostaną: zakupione elementy siłowni zewnętrznej oraz wykonane fundamenty niezbędne do posadowienia zakupionych elementów. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 710,00 zł.

12. Barwickie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Razem” z zadaniem pt. „Razem dla osób niepełnosprawnych z Gminy Barwice”. W ramach projektu zostaną: zakupione i zamontowane urządzenia do ćwiczeń ruchowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (tj.: biegacz podwójny, narciarz podwójny, twister pojedynczy). Wnioskowana kwota pomocy wynosi 10 384,00 zł.

13. Stowarzyszenie „OTWARTE DRZWI” wykonuje operację pt. „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze”, w ramach której zostaną: stworzone miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe poprzez niwelację terenu, wykonane murki oporowe wraz z siedziskami ławkowymi, trawnik i chodnik. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 13 490, 00 zł.

14. Stowarzyszenie „Gmina Z Pomysłem” z zadaniem pt. „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu - „ZIELONE PŁUCA BIAŁEGO BORU”, w ramach którego zostaną: uatrakcyjnione miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe poprzez wykonanie osłon z paneli i ogrodzenie gabionowe. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 31 400,00 zł.

15. Ludowy Klub Kajakowy „HUBERTUS” realizuje projekt pt. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zakup sprzętu pływającego w Gminie Biały Bór”. W ramach zadania zostaną: zakupione rowerki wodne do użytku na kąpielisku w Białym Borze. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 12 500,00 zł.

16. Stowarzyszenie Nasza Gmina z operacją pt. „Rozwijamy nasze pasje”, w ramach której zostanie stworzona niekomercyjna infrastruktura na rzecz podwyższenia jakości życia mieszkańców Dalęcina oraz innych integracji poprzez zakup urządzeń terenu rekreacyjnego z urządzeniami zielonej siłowni (tj. orbitrek, wioślarz, stepper, twister, motylek rewers ze słupem). Wnioskowana kwota pomocy wynosi 11 867,00 zł.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM