W dniach 7 marca i 23 kwietnia br. podpisano kolejne umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020”.

Pierwszym beneficjentem jest Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie. Podpisana umowa dotyczy realizacji projektu pt.: „Radacz studimu krajobrazu kulturowego przywrócenie tożsamości miejsca” w ramach konkursu nr 5/2018, z zakresem tematycznym: „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” oraz „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Zaplanowane działania mają na celu opracowanie koncepcji zagospodarowania dla zabytkowego zespołu architektoniczno-parkowego: kościół - ruiny pałacu - park. Dodatkowo kompleksowe przedsięwzięcie ma na celu propagowanie idei związanej z ekologią i ochroną środowiska. Otrzymana kwota pomocy w ramach LGD wynosi: 99 975,00 złotych.

Kolejnym beneficjentem jest Pan Mariusz Banat z Jelenina, Gmina Wiejska Szczecinek. Podpisana umowa w ramach konkursu 1/2018, którego zakres tematyczny obejmuje: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność odnosi się do projektu pt. „Podjęcie Działalności Gospodarczej – usługi napraw samochodowych. W ramach przedsięwzięcia powstanie punkt usług mechaniki samochodowej. Innowacją w ramach operacji będzie możliwość wynajęcia stanowiska samoobsługowego wraz z niezbędnymi narzędziami - „WARSZTAT NA GODZINY”. Otrzymana kwota pomocy w ramach LGD wynosi: 50 000,00 złotych.

LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie gratuluje Beneficjentom i życzy powodzenia w realizacji projektów.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM