Przypominamy, że do 31 marca 2019 roku musicie:

1. Sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 rok. W tym roku po raz pierwszy należy go sporządzić w formie elektronicznej! Sporządzone sprawozdanie należy podpisać również do 31 marca i tylko elektronicznie (podpis elektroniczny lub profil zaufany).

2. Wypełnić i przesłać do Urzędu Skarbowego deklarację CIT-8 za 2018 rok.

Deklaracja musi być podpisana przez osoby reprezentujące stowarzyszenie i przesłana w formie dokumentu elektronicznego (tylko za pomocą podpisu elektronicznego - można przesłać przez pełnomocnika).

Szczegółowe informacje: https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-ngo-bez-dzialalnosci-gospodarczej-w-2019-roku-instrukcja

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM służy Państwu wszelką pomocą.