W dniu 26.03.2019 r. Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM (główny organizator) w porozumieniu z OŚRODKIEM WSPARCIA EKONOMII SPOOŁECZNEJ w regionie szczecineckim zorganizowała ,,Targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami’’. Targi te odbyły się w obiektach należących do Fundacji im. St. Karłowskiego.

Projekt ten wsparty został ze środków współfinansowanych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W wydarzeniu tym wzięły udział: Firma Jantar, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP, Fundacja im. St. Karłowskiego Juchowo oraz Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku LGD POJEZIERZE RAZEM. Do udziału w targach zaproszone zostały osoby z niepełnosprawnościami, które poszukują bądź będą poszukiwały pracy. Osoby te miały szansę zapoznać się z lokalnymi przedsiębiorcami, ofertami pracy, kursami, szkoleniami kierowanymi do nich oraz innymi formami wsparcia. Fundacja im. St. Karłowskiego zorganizowała zwiedzanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie. Uczestnicy targów mieli możliwość udziału w degustacji naturalnych produktów Juchowskich, które przygotowane zostały przez Fundację im. St. Karłowskiego.

LGD POJEZIERZE RAZEM dziękuje uczestnikom targów i zaprasza na kolejne tego typu inicjatywy w ramach aktywizacji i integracji lokalnej społeczności.