Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie powstał w ramach Projektu Wiejskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zakład Aktywności Zawodowej powstał w gospodarstwie ekologicznym w Juchowie. Zatrudnienie znajdą tam osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Dzięki tym działaniom osoby niepełnosprawne z terenu powiatu Szczecineckiego otrzymają szansę na usamodzielnienie się, niezależność oraz podniesienie poczucia wartości. To nie tylko praca, ale także integracja i rehabilitacja społeczna. Treningi umiejętności, wsparcie instruktorów, doradztwo i szkolenia zawodowe ,a także zajęcia poza zakładem pracy. Imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe. To wszystko wpływa pozytywnie, a integrację społeczną.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=zcP1plxkq8Y