Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zakończyła procedurę przeprowadzenia konsultacji społecznych, które miało miejsce w dniach od 08 do 12 października 2018 r. Konsultacje odbywały się w siedzibie Biura LGD w godzinach jego pracy, a podsumowanie miało miejsce 15 października o godzinie 13:00.

Air Jordan Sneaker

Przedmiotowe konsultacje społeczne związane były z planowanym procesem zmian i aktualizacji kluczowego dla LGD dokumentu jakim jest LSR, czyli Lokalna Strategia Rozwoju wraz z pakietem załączników. Zgodnie z ust. 2 załącznika nr 1 do LSR wszystkie działania w ramach aktualizacji LSR poprzedzone są konsultacjami społecznymi z mieszkańcami obszaru, dzięki czemu wypracowane podczas konsultacji wnioski pozwolą na wprowadzenie skutecznych i służących rozwojowi lokalnemu zmian. Procedura przeprowadzonych i proponowanych ewentualnych zmian w LSR dotyczyła w szczególności:

a) zapisów odnośnie planu komunikacji.

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM pragnie serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w te prace za ich udział i za każdy ważny i cenny głos oraz wskazówki w zakresie propozycji prawidłowego wykorzystania środków finansowych w zakresie PROW na lata 2014-2020.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM