Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego swoim działaniem, jak również przedstawicieli podmiotów tworzących tzw. partnerstwo trójsektorowe czyli przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz sektora jednostek finansów publicznych na konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian w realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nike Air VaporMax

Zgodnie z ust. 2 załącznika nr 1 do LSR wszystkie działania w ramach aktualizacji LSR poprzedzone są konsultacjami społecznymi z mieszkańcami obszaru, dzięki czemu wypracowane podczas konsultacji wnioski pozwolą na wprowadzenie skutecznych i służących rozwojowi lokalnemu zmian.

Aktualizacja LSR dotyczyć będzie zmian planu komunikacji.

Konsultacje przeprowadzą pracownicy biura LGD POJEZIERZE RAZEM. Odbędą się one w siedzibie LGD (ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, pok. 101) w okresie od 08 do 12 października 2018 r. w godzinach pracy biura.

Podsumowanie i przedstawienie wyników konsultacji odbędzie się w dn. 15 października 2018 r. w Sali 309 Starostwa Powiatowego w Szczecinku o godzinie 9:00.

Każda uwaga, każda wskazówka jest cenna i niezbędna dla wypracowania prawidłowego procesu wdrażania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM