Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020; dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od dnia 18.01.2017 r.