Szanowni Państwo, od 30.05.2018 r. obowiązuje nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wersje elektroniczne znajdują się na stronie: http://www.prow.wzp.pl/poddzialanie-192/nowy-wzor-formularza-umowy-o-przyznaniu-pomocy-w-ramach-poddzialania-192-podejmowanie-dzialalnosci