Szanowni Państwo, dziś podpisana została ostatnia z umów w ramach organizowanych w tym toku naborów wniosków.

Beneficjentem jest Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy, które realizowało będzie operację pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Gwda Mała i Gwda Wielka”.

Operacja zakłada m.in. stworzenie przystani kajakowej oraz przestrzeni do plażowania przy którym ustawione zostaną ławostoły.

Wartość projektu to 109 210 zł, kwota wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to 96 063 zł.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji.