16 grudnia - Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji.