Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego swoim działaniem, jak również podmiotów tworzących tzw. partnerstwo trójsektorowe czyli przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz sektora jednostek finansów publicznych na konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian w realizowanym planie komunikacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aktualizacja planu komunikacji dotyczyć będzie zmiany sposobów komunikacji z lokalną społecznością w 2023 i 2024 roku oraz aktualizacji wskaźników.

Konsultacje przeprowadzą pracownicy biura LGD POJEZIERZE RAZEM. Odbędą się one w siedzibie LGD (ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, pok. 101) w okresie od 02 do 16 października 2023 r. w godzinach pracy biura tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:00 do 15:00, czwartek od 8:00 do 16:00.

Każda uwaga, każda wskazówka jest cenna i niezbędna dla wypracowania prawidłowego procesu wdrażania założeń planu komunikacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM