Informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2023 roku (środa) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023 – 2027 (LSR) wraz z obowiązującymi załącznikami została złożona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na wybór LSR na nowy okres programowania unijnego.

Ponadto przypominamy, że 23 maja, po bardzo intensywnych pracach Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM podczas swoich obrad stosowną uchwałą przyjęło Lokalna Strategie Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR).

Pragniemy serdecznie wszystkim podziękować za aktywny udział w pracach nad tworzeniem i budową założeń strategicznych naszej LSR-ki, dokumentu strategicznego dla LGD w zakresie wdrażania środków finansowych w ramach nowego okresu programowania unijnego.

Dziękujemy za zaangażowanie, za wsparcie, za każdy oddany głos i cenne wskazówki w zakresie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dziękujemy !

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM